Vykort  Timrå-Norra

Vykort Timrå

Sörberge,Bergeforsen,Fjäl
Stavreviken,Söråker,Tynderö

Timrå

Sörberge

Timrå

Sörberge

Timrå

Sörberge

Timrå

Sörberge

Glassliperi

Personerna för mig okända.
Någon som vet?

Timrå

Sörberge

Solbacka

Timrå

Sörberge

Berglunda flygvy

Timrå

Sörberge

Berglunda kyrkogård flygvy

Timrå

Sörberge

Berglunda kyrkogård

Timrå

Bergeforsen

Strömsnäs Diversehandel

Timrå

Bergeforsen

Brofästet

Timrå

Bergeforsen

Timmerflottning vid bron

Timrå

Bergeforsen

Brons körfält

Timrå

Bergeforsen

Turisthyddan 1906

Timrå

Bergeforsen

Turisthyddan med personal

Timrå

Bergeforsen

Turisthotellet

Timrå

Bergeforsen

Med Turisthotellet

Timrå

Bergeforsen  1907

Timrå

Bergeforsen 1907

Timrå

Bergeforsen

Kaptens sorteringsbom ca 1910

Timrå

Bergeforsen

Bron och Turisthotellet

Timrå

Bergeforsen

Bron öfver ca 1908

Timrå

Bergeforsen

Båtarna Indalen och Turisten vilka
vanligtvis trafikerade varsin sida av bron

Timrå

Bergeforsen

Båtarna Indalen och Turisten vilka
vanligtvis trafikerade varsin sida av bron

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Motivet utgivet i flertalet årgångar.
Detta från ca år 1900.

Timrå

Bergeforsen

Indalen stävar förbi Högland ca 1905

Bergeforsen

Bron har knäckts.
Översiktsbild.

Bergeforsen

Bron har knäckts.
Närbild.

Timrå

Bergeforsen

Turisten vid brygga ca 1908

Timrå

Bergeforsen

Turisten vid brygga ca 1912

Timrå

Indalen stävar fram vid Svedje

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Björkallé ca 1915

Timrå

Bergeforsen

Bensintap m.m

Timrå

Bergeforsen

Bergebommen - Sannan

Timrå

Bergeforsen ca 1940

Timrå

Bergeforsen

Järnvägsbron

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Gamla Danspaviljongen
Norra sidan av älven

Timrå

Bergeforsen ca 1940

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Likadant kort som föregående men med annan text

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Järnvägsbron

Timrå

Bergeforsen

Vattenledning lägges

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Indalsälven

Vattenledning lägges

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Indalsälven

Vattenledning lägges

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Lok på järnvägsbron

Timrå

Bergeforsen

Flygvy över broarna och brofästena

Timrå

Bergeforsen

Folkets Park på norra sidan i kvällsbelysning

Timrå

Bergeforsen

Barnens Dag 1934

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Barnens Dag 1934

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Barnens Dag 1934

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Barnens Dag 1934

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen
Järnvägsstationen

Barnens Dag 1934

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Bron

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Bron o Forsen

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Flygvy

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Bergeforsparken och
Forsvallens Fotbollsplan

Timrå

Bergeforsen

Foto - Kraftverket under byggnation

 

Timrå

Bergeforsen

Foto - Kraftverket under byggnation

Timrå

Bergeforsen

Foto - Kraftverket under byggnation

Timrå

Bergeforsen

Foto - Kraftverket under byggnation

Timrå

Bergeforsen

Timrå

Bergeforsen

Minnessten vid södra brofästet

Timrå

Bergeforsen

Flygvy vid Pensionatet

Timrå

Bergeforsen

Lundevägen

Timrå

Bergeforsen

Lundevägen

Timrå

Bergeforsen

Flygvy Forsmon

Timrå

Forsmon

Flygvy över hus som bl.a inhyst Lundkvist Chark och Benkas Sport genom åren

Timrå

Bergeforsen

Flygvy Forsmon

Timrå

Lögdö Bruk

Timrå

Stavreviken

Järnvägsbron

Timrå

Stavreviken

Landsvägsbron

Timrå

Stavreviken

Flygfoto

Timrå

Stavreviken

Flygfoto

Timrå

Stavreviken

Flygvy

Timrå

Stavreviken

Flygfoto

Timrå

Stavreviken

Turisten vid Stafrevikens brygga 1906

Timrå

Bergeforsen

Notdragning 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Notdragning 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Notdragning 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Notdragning 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Bergeforsen

Notdragning 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo

Fotograf:
George Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo

Fotograf:
George Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo

Fotograf:
George Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo

Fotograf:
George Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo

Fotograf:
George Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo

Fotograf:
George Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo - Matsal

Fotograf:
George Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo

Fotograf:
George Hellström

Stavreviken

Sommargården

Kollo

Fotograf:
George Hellström

Timrå

Stavreviken

Marknad i Fjäl  1913

Timrå

Stavreviken

Bostäder vid Fjäls Glasbruk  1908

Timrå

Lagfors

Man vid timmerlass 1911

Timrå

Lagfors

Dammen 1933

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Lagfors

Kyrkan 1934

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Lagfors

Kolmila 1934

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Lagfors

Kolmilearbetare 1934

Fotograf:
Georg Hellström

Timrå

Lagfors

Herrgården

Timrå

Lagfors

Kraftstationen

Söråker

Flygfoto

Söråker

Flygfoto över Söråker

Söråker

Vy över Söråker

Söråker

Flygfoto över Söråker

Söråker

Vy från Ala Skola

Söråker

Trädgårdsskolan   flygvy

Söråker

Trädgårdsskolan

Söråker

Ala Skola  flygvy

Söråker

Flygfoto över Strandbo

Söråker

Söråkersgatan

Söråker

Vy över Rigsta

Söråker

Utsikt över Rigsta

Timrå

Hässjö - Söråker

Strandvik

Timrå

Söråker

Arbetarebostäder vid
Sunds Sulfitfabrik

Söråker

Bostäder vid
Sunds Sulfitfabrik

Söråker

Sunds Sulfitfabrik

Söråker

Sunds Sulfitfabrik

Söråker

Fabriken

Söråker

Fabriken

Utsikt från Syrtornet

Söråker

Järnvägsstationen

Söråker

Hamnen

Söråker

Skäggsta

Gust. Perssons Div. handel

Söråker

Motiv från Myckeläng

Skolan o Handelsföreningen

Teckning Bror Bodingh.

Tynderö

Kyrkan tidigt
1900-tal

Tynderö

Kyrka och
Klockstapel

Tynderö

Kyrkan

Tynderö

Kyrkan

Tynderö

Kyrkan

Interiör

Tynderö

Kyrkan

Altaret

Tynderö

Kyrkan

Flygvy

Tynderö

Kyrkan

Flygvy

Tynderö

Kyrkan

Flygvy

Tynderö

Holmö

Tynderö

Holmö

Tynderö

Ångaren Tynderö i Sundet

Östra kanalen

Tynderö

Motiv från Tynderö

Holmö tecknat av
Bror Bodingh

Timrå

Holmö

Ångarna Tynderö och
Nyland i Tynderösundet

Tynderö

Sundet

Tynderö

Sundet

Tynderö

Sundet

Tynderö

Myllby (Mällby)

Tynderö

Aspö

Tynderö

Oxviken

Tynderö

Hälsning från ...

Tynderö

Sundet

Flygvy

Tynderö

Sundet

Flygvy

Tynderö

Flygvy

Tynderö

Sundet

Flygvy

Tynderö

Åstön

Fiskeläget

Tynderö

Sundet

Åstön

Tynderö

Sundet

Färja ca 1935

Fotograf:
Georg Hellström

Tynderö

Fiskarfesten  1948

Foto: Torsten Littmar

Tynderö

Fiskarfesten  1948

Foto: Torsten Littmar

Tynderö

Fiskarfesten  1948

Foto: Torsten Littmar

Tynderö

Fiskarfesten  1948

Foto: Torsten Littmar

Tynderö

Fiskarfesten  1948

Foto: Torsten Littmar

Tynderö

Sundet

Tynderö

Skeppshamn

Tynderö

Skeppshamn

Tynderö

Sundet

Tynderö

Hälsning från ....

Tynderö

Tynderö

Semesterhemmet och
K.G. Erikssons affär

Tynderö

Semesterhemmet
och affären

Timrå

Tynderö

Båring och Ostön
(Bäräng och Åstön)

Tynderö

Semesterhemmet

Tynderö

Semesterhemmet Åstön

Dagrummet

Tynderö

Klubbhamn

Tynderö

Åstön

Lotshamnen

Tynderö

Motiv från Åstön

Tynderö

Skeppshamn

Flygvy

Tynderö

Skeppshamn

Tynderö

Skeppshamn

Kapellet